SENASTE NYTT

FÖLJ OSS ÄVEN PÅ LINKEDIN FÖR FLER NYHETER

  • Ännu ett ramavtal med SINFRA

   Ännu ett ramavtal med SINFRA

   Enevolution är nu godkänd som leverantör inom SINFRAs ramavtal om Managementkonsulter. ”Att bli godkänd som leverantör för managementtjänster visar styrkan i bolagets erbjudande till marknaden, samtidigt som bolaget stärker sin …

  • Erhållit SINFRA ramavtal

   Erhållit SINFRA ramavtal

   Enevolution är nu godkänd som leverantör inom SINFRAs ramavtal om Miljö- och tekniskkonsulter. ”Att bli godkänd som leverantör är ett viktig steg för Enevolution att kunna erbjuda sina tjänster till …

ENERGY + EVOLUTION = ENEVOLUTION

MÖJLIGHETER ATT NÅ HÅLLBART ENERGIUTNYTTJANDE

Energibranschen genomgår ständigt en evolution och stort fokus ligger på ett hållbart globalt energiutnyttjande med tuffa framtida mål.

Energimätning och energimätsystem är en nyckelkomponent för att få kvittens på energiutnyttjandet och se resultatet av energieffektiviserings- och optimeringsåtgärder.

Just nu ligger fokus för energinätbolag att välja bra mätsystem för att skapa möjligheter att öka insamlingsfrekvensen och upplösningen på energimätvärden. Detta för att energinätbolagets kunder och intressenter kan erbjudas bättre information kring sitt energiutnyttjande, samtidigt som automatiserings- och effektiviseringsmöjligheter för den egna verksamheten ställer krav på mer data från energimätarna.

Samtidigt sker förändringar i energiproduktionen (lokalt producerad energi) och införande av elbilar som gör att nya krav ställs på energinätbolagen att säkerställa energikvalitén och robustheten i energinäten.

Enevolution erbjuder specialistkunskap och tjänster kring smarta energinät, smarta energimätare och smarta beslutsstödsystem som använder sig av mätdata. Tillsammans med våra partners har vi förmågan att ta på oss större projekt för att ta fram strategier, leda verksamhetsförändringar samt genomföra processoptimeringar inom energibranschen.

Vi har utvecklat BI tjänster riktade mot energibranschen och skapat tre tjänstepaket för att snabbt komma igång utifrån de mål och utmaningar som energibolagen har framför sig.

Kickstart Dataanalys innehåller aktiviteter som krävs för att komma igång med analysmöjligheter.
Kickstart Datakvalité innehåller aktiviteter som krävs för att säkra data som används i visualiserings- och analysmöjligheter.
Kickstart Datavyer innehåller aktiviteter som krävs för att komma igång med visualiseringsmöjligheter.

Ladda ner våra produktblad genom att klicka på länkarna.

OM ENEVOLUTION

KUNSKAP OCH TJÄNSTER INOM SMARTA ENERGINÄT

Bolagets affärsidé är att erbjuda specialiserade konsulttjänster mot energibranschen inom strategi, ledning, affärs- och verksamhetsutveckling, mätteknik, smarta mätare och smarta energinät för att optimera och utveckla kundernas möjlighet att utveckla sin verksamhet mot ett mer hållbart energisamhälle samt ökad grad av digitalisering. Grunden i affärsidén är att förändra synsättet (Energy+Evolution) så att kunderna ser tydligt hur mycket man kan tjäna på att jobba smartare och mer kostnadseffektivt med hjälp av möjligheterna från smartare energinät (Smart Grid).

Målgruppen är primärt energibolag.

Visionen är att vara de stora energibolagens naturliga partner kring att identifiera, planera och implementera möjligheterna med smarta energinät.

Enevolutions tjänster utförs av seniora konsulter och mättekniska specialister med inriktning att hjälpa kunder med strategi, verksamhetsutveckling och projektledning kring smarta energinät och smarta energimätare samt utveckling och utbildning i kvalitetshöjande åtgärder för energimätpunkter. Enevolution erbjuder även möjlighet med "Management for hire".

Certifierad med Id 114411 av:

Ramavtalsleverantör: