Enevolution föreläser på ÅF Energiseminarium i Stockholm

Enevolution kommer föreläsa på ÅFs energiseminarium i Stockholm den 27 juni inom ämnet det nya mätförordningen som ska vara implementerat fullt ut i Sverige 2024-12-31. ”Som partner till ÅF så har vi fått möjligheten då vi idag hjälper ett antal energibolag med att förbereda sig med att byta ut samtliga kat 1 elmätarna i sina nätområden”.

ÅF Partner är utformat för konsultföretag som vill samarbeta med ÅF.