Kvalificering i Sellihca klart

Som ett led i expansionen och marknadsetableringen av Enevolution så är bolaget numer kvalificerad i Sellihca med nr. 114411.
 

”Detta är ett krav från många av de kunder som upphandlar våra tjänster samtidigt som det är viktigt för oss att vara kvalificerad för att nå vår vision att vara de stora energibolagens naturliga partner kring identifiera och implementera möjligheterna med smarta energinät.”, säger Staffan Hjort, VD
 

”Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling” så beskriver Sellicha sin verksamhet.