Nästa våg av smarta mätare

I ett par kunduppdrag så hjälper vi elnätsbolag att definiera funktioner och versamhetsnytta med nästa generation smarta mätare i Sverige. Bolagen förstår numer vikten av mätvärden för att effektivisera den interna verksamheten, möjlighet till ökad automationsgrad och överblickbarhet samt ökad kundnytta. Meter-2-Cash processen transformeras till Data-2-Knowledge.