Uppdrag 2014 inom energibranschen

Enevolution grundades och etablerades under 2014 som ett specialiserat konsult- och IT-bolag inom energibranschen.
 

Under året gjorde Enevolution konsultuppdrag för ett mätinsamlingsbolag med framtagning av en tjänstekatalog samt en utvärderingsmodell inför en upphandling av mättekniska tjänster.
 

Under hösten påbörjandes ett uppdrag som projektledare åt ett större energibolag att utvärdera nya kommunikationstekniker för energimätsystem.