Uppdrag under 2015

2015 har varit ett intensivt år som utvecklat företaget med flera spännande och utmanande uppdrag inom energibranschen.
 

Uppdrag som projektledare och senior konsult åt ett stort energibolag i södra Sverige för att utveckla och testa ny realtidsmätningsutrustning som kommunicerar med IPv6 både som ett internprojekt men också som en del i ett större EU finansierat projekt.
 

Uppdrag som specialist åt ett stort fjärrvärmebolag i södra Sverige för att utveckla nya produkter och tjänster med hjälp av avancerad mätutrustning.
 

Uppdrag som projektledare och senior konsult för att ansvara vid införande av nya verksamhetsprocesser, ett nytt verksamhetssystem samt införande av nya myndighetskrav NBS (Nordic Balance Settlement) åt ett mätinsamlingsbolag i södra Sverige
 

Utökad bolaget erbjudande och styrka genom samarbetsavtal med Fujitsu, Long & Partners samt ett par mindre specialistföretag
 

”Detta året har varit ett otroligt intensivt och spännande år där bolaget verkligen etablerats som ett specialiserat managementbolag inom energisektorn”, Staffan Hjort CEO